Endüstriyel Tasarım Ajansı Kütüphanesi Katkılarınızı Bekliyor!

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK), tasarımcılarla sanayicileri buluşturacak olan “Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı” ve Türkiye’deki özgün endüstriyel ürün tasarımına dair bilgilere ve araştırmalara ulaşılmasını sağlayacak olan “Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi”ni kurmaktadır. Bu projenin amacı, endüstriyel tasarımcılar, üretici ve marka sahipleri arasında işbirliğinin oluşmasına, Türk markalarının yurt içi ve yurt dışında tanınırlığının artmasına katkıda bulunmaktır. Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

İstanbul Bağdat Caddesi’nde yer alan “Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı” bünyesinde, araştırma gereksinimlerini karşılamak üzere; endüstriyel tasarıma ilişkin her türlü yayın ve bilgi kaynağını barındıran bir kütüphane ve arşiv oluşturulacaktır. Kütüphaneden, ETMK üyeleri, endüstriyel tasarım ile ilgilenen öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar faydalanabilecektir.

Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı Kütüphanesi koleksiyonunun temelini ETMK’nın şu ana kadar çıkardığı yayınlar oluşturmaktadır. Koleksiyonun geliştirilmesi yönünde sağlayacağınız katkılarınızı beklemekteyiz. Bağışlarınız öncesinde koleksiyon politikasıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi okumanızı öneririz.

Değerli katkılarınızla gelişecek Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı Kütüphanesi için iletişim bilgilerimiz şöyledir:

Behiye Bekem

Adres: Bağdat Caddesi Gün Apt.

No:122 / 7 Fenerbahçe İstanbul

E-posta: behiyebekem@etmk.org.tr

Tel: 0216 337 2073

Faks: 0216 337 2074

Endüstriyel Tasarım Ajansı Kütüphanesi Koleksiyon Politikası

1.       Hakkında

Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı (ETTA), Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği’nin (ETMK) İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na yaptığı ‘Endüstriyel Tasarım Sektörünün Global Rekabet Gücünün Artırılması: Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi’ başvurusunun kabul edilmesiyle kurulma çalışmaları başlayan bir oluşumdur. Merkezi İstanbul Bağdat Caddesi’nde bulunan ETTA içinde bir kütüphane oluşturulacaktır. Kütüphaneden, ETMK üyeleri, endüstriyel tasarım ile ilgilenen öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar faydalanabilecektir.

2.       Amaç

ETTA Kütüphanesi, araştırma gereksinimlerini karşılamak üzere; endüstriyel tasarıma ilişkin her türlü yayın ve bilgi kaynağını düzenli ve örgütlü halde araştırmacılara sunmayı amaçlamaktadır.

3.       Misyon

Endüstriyel tasarım konusunda üretilmiş bilgi kaynaklarının kütüphanecilik kuralları çerçevesinde düzenlenip kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda hizmete sunulmasıdır.

4.       Vizyon

Endüstriyel tasarım konusunda hizmet veren bir kütüphane olmaktır.

5.       Kapsam

Kütüphanede endüstriyel tasarım ve diğer ürün tasarımlarıyla ilgili bilgi kaynakları yer almaktadır. Koleksiyonun temelini ETMK’nın şu ana kadar çıkardığı yayınlar oluşturmaktadır.

6.       Koleksiyon politikası

Kütüphane, endüstriyel tasarım konusuyla ilgili olması nedeniyle bilgi kaynakları da buna bağlı olarak sınırlıdır. Kütüphaneye bağışlanacak materyalin seçimi, kütüphaneci tarafından yapılır. Materyalin koleksiyonda nereye yerleştirileceğini ve nasıl ulaşılabileceğine karar verme yetkisi kütüphaneye aittir.

Kütüphane, koleksiyon geliştirme politikası olarak satın alma ve bağış kanallarını kullanmaktadır.

 6.1.        Bağış kabul etme

Kütüphaneye bağışlanan materyaller (kitap, dergi, CD-ROM, vb.) koleksiyon geliştirme politikası kapsamında değerlendirilerek kabul edilmektedir. Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların bağış kaynaklarının bilgilerini içeren listeyi önceden kütüphaneye iletmesi gerekmektedir. Bağış yapılan materyallerin koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğuna, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar verilmektedir. Kütüphane, bağış yapılan materyallerin koleksiyona eklenip eklenmeyeceği konusunda karar verme sorumluluğu ve yetkisine sahiptir. Bağış yapılan materyallerden koleksiyona dahil edilenlerin listesi tutulmaktadır. Koleksiyona dahil edilmeyen materyaller bağış yapan kişiye iade edilebilir, diğer kütüphanelere verilebilir ya da imha edilebilir. Bağış yapan kişiler, sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamaz.

Bağış yapılacak materyal seçimi ile ilgili ölçütler:

 • Kütüphaneye bağışlanacak bilgi kaynakları, endüstriyel tasarım ve/veya diğer ürün tasarımı alanlarıyla ilişkili olmalıdır.
 • Bilgi kaynağı koleksiyona yeni giriyor olmalıdır. Bağış yapılacak bilgi kaynağı koleksiyonda mevcut ise alınamaz.
 • Bilgi kaynağı yıpranmış ve/veya deforme (sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış, çizilmiş… vb.) durumda olmamalıdır.
 • Süreli yayınların devamlılığının sağlanıyor olması gerekmektedir. Bağış yapılan yayın, süreli yayın niteliği taşıyor ise; düzenli gelişinin bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması gerekmektedir.
 • Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler, ancak cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilebilir.
 • Fotokopi ile çoğaltılmış ya da korsan olarak üretilmiş bilgi kaynakları ile gazeteler bağış olarak kabul edilmemektedir.
 • Dergi ve makalelerin ayrı baskıları koleksiyona dahil edilmemektedir.
 • Kütüphane koleksiyonu için uygun olanlar, diğer bilgi kaynakları için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir.
 • Bağışlanan bilgi kaynaklarına yönelik koleksiyondan ayrı bir bölümde ya da rafta tutulması gibi talepler karşılanamaz.

Tercih eden bağış sahipleri, ETTA Kütüphanesine bağışta bulunduğunu belirten ad ve soyadının yer aldığı bir mühür yaptırarak kütüphaneye teslim edebilir. Bu mühür, kütüphane yetkilisi tarafından bağışlanan yayınların iç kapağına basılır.

7.       Kütüphane Kullanımı

Kütüphane, açık olduğu gün ve saatlerde, randevu usulüyle araştırmacıların hizmetindedir. Bilgi kaynakları, kütüphaneci tarafından kullanıcıya sağlanır.

 • Kütüphanede ödünç verme ve çoğaltma uygulaması bulunmamaktadır.
 • Bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple  zarar veren kullanıcılardan, bilgi kaynağının yeni bir kopyasını sağlaması istenir.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.
 • Kütüphanede kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. araçlarla izinsiz çekim yapılamaz.

ETTA Kütüphanesi Koleksiyon Politikası’nı indirmek için tıklayınız.