Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı (ETTA), Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) fonuyla gerçekleştirilen “Endüstriyel Tasarım Sektörünün Global Rekabet Gücünün Artırılması: Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi”nin bir parçasıdır. ETTA ve ETSM Projesi ETTA‘nın temel hedefi Türk tasarımını dünyada tanıtmak ve endüstriyel tasarım sektörünü güçlendirmektir. Toplumda iyi endüstriyel tasarımın yaşam kalitesini artırmadaki rolü konusunda farkındalık yaratmak ve endüstriyel tasarımın topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmak diğer amaçlar arasındadır. YouTube Preview Image Ajans, bu amaçlar doğrultusunda bir dizi faaliyet gerçekleştirmektedir. Tasarımcı ve sanayicileri bir araya getiren sektörel toplantılar düzenlenmesi, gençlere ve çocuklara yönelik tasarım atölyeleri gerçekleştirilmesi, endüstriyel tasarım sektörü filminin yapımı, Milano’daki Tortona Tasarım Haftası’na katılım, uluslararası bir örgüt olan ICSID üyeliğinin başlatılması,  IDA kongresi katılımı ve sergi organizasyonları bunlardan bazılarıdır. Bu faaliyetlerin yanısıra, ajans bünyesinde bir kütüphane ve arşiv oluşturulmaktadır.